Munkavállalói regisztráció

(Home Office regisztráció)

2011. május 1. napját követően magyar állampolgároknak nincs szükség Home Office regisztrációra!

 

Minden magyar állampolgárnak a munkába állást követő 30 napon belül – postai úton – regisztráltatnia kell magát és állását az illetékes belügyminisztériumi hivatalnál.

Az ehhez szükséges űrlap letölthető a brit belügyminisztérium, illetve a londoni magyar nagykövetség honlapjáról, de postázása telefonon is kérhető a Home Office formanyomtatvány-részlegétől.

A belügyminisztériumnak címezendő levélnek tartalmaznia kell:

  • Az alkalmazottként munkát vállaló nevét, címét, születési helyét,
  • Munkaadója nevét és fő telephelyének címét, munkába állás dátumát
  • Csatolnia kell két útlevélképet,
  • 90 font illetéket (amelyet csak az első regisztráció alkalmával kell leróni),
  • Az eredeti útlevelet vagy személyazonossági igazolványt,
  • A munkaadó levelét, melyben fel van tüntetve, hogy a regisztrálni szándékozó munkavállaló melyik napon kezdett dolgozni, s hogy havi jövedelme eléri a minimálbért, ami jelenleg a 22 évnél idősebbek esetében 5.73 font/óra, 18-21 éves munkavállalókról lévén szó pedig 4.80 font/óra.

A hatóság a fentiek ellenőrzését követően 2-7 napon belül – ún. regisztrációs (munkavállalói) igazolványt (Registration Card) és regisztrációs igazolást (Registration Certificate) állít ki. Utóbbi azt igazolja, hogy az illetőt nyilvántartásba vették a kérelemben szereplő munkaadó alkalmazottjaként.

Ezeket postán küldik ki, az útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal együtt.

A munkavállalói igazolvány érvényességi ideje 12 hónap, és csak a bejelentett állás betöltésére jogosít fel. Amennyiben a munkavállaló 12 folyamatos munkaviszonnyal töltött hónap eltelte előtt munkahelyet változtat, újra regisztráltatni köteles magát. 12 hónapos jogszerű munkaviszony elérésével – ami több egymást követő, rövidebb munkaviszony révén is megszerezhető – , ha a regisztrált munkaviszonyok között az egy év alatt nem telik el összesen több mint 30 nap „munkakeresési” idő, a munkavállaló jogot szerez az Európai Gazdasági Térség állampolgárainak járó tartózkodási engedélyre, illetve valamennyi jogra, így például mentesül a regisztrációs kötelezettség alól is.

Home Office regisztrációs űrlap letöltése
Útmutató a Home Office regisztrációs űrlap kitöltéséhez

Comments are closed.